Home > Specialismen & behandelingen > CBR keuringen

CBR / Rijbewijskeuring​

Heeft u van het CBR een formulier ontvangen voor een oogheelkundige keuring? Bent u in het bezit van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)? Dan kunt u in elk van onze vestigingen een afspraak maken. Bel hiervoor op werkdagen tussen 8:00 en 12:00 uur naar 070 390 70 70. Neem het CBR-formulier mee naar de keuring in onze kliniek, zodat wij het voor u kunnen invullen.

Tijdens de keuring verrichten we een uitgebreid oogheelkundig onderzoek. Het is niet mogelijk gegevens van een recente oogmeting hiervoor te gebruiken. Het CBR vraagt om meer gegevens dan de uitkomsten van een standaardonderzoek.

Bij de CBR-keuring meten we eerst de gezichtsscherpte zonder correctie (bril of contactlenzen) en daarna met. Indien nodig, onderzoeken we of de correctie kan worden verbeterd. Ook brengen we uw gezichtsveld in kaart en onderzoeken we de gezondheid van uw ogen. Hiervoor is het nodig pupilverwijdende druppels toe te dienen.

Oogtest - Oogheelkunde Rijswijk

Na het onderzoek bespreken we de uitkomsten met u en brengen we een advies uit aan het CBR. U krijgt het ingevulde CBR-formulier getekend van ons terug. U draagt zelf zorg voor de verzending naar het CBR. Of uw rijbewijs wordt verlengd, beslist het CBR.

Kosten van de CBR keuring

Een rijbewijskeuring kost €60 euro inclusief BTW (dit betaald u ook bij afkeuring). Dit bedrag kunt u tijdens uw bezoek per pin voldoen. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

Omdat u tijdens afspraak wordt gedruppeld, mag u geen autorijden. Houd er rekening mee dat u begeleiding nodig heeft.