Home > Privacyreglement

Privacy statement

Oogheelkunde Rijswijk respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat het voor u duidelijk is waarvoor wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en wat hier mee gebeurt.

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening. De persoonlijke gegevens die u aan Oogheelkunde Rijswijk verstrekt inclusief uw emailadres worden door ons gebruikt voor:

  1. informatie die u ons geeft met als doel informatie van ons te verkrijgen, slaan we op om uw informatieaanvraag uit te voeren.
  2. informatie die u ons geeft in het kader van een sollicitatie, slaan we op en behandelen we met dat doel voor ogen, met uiterste zorgvuldigheid.
  3. informatie die u ons geeft omdat wij u zorg verlenen, slaan we op en behandelen we met dat doel voor ogen, met uiterste zorgvuldigheid.

Oogheelkunde Rijswijk zal uw persoonlijke informatie niet aan derde partijen, die niet verbonden zijn aan Oogheelkunde Rijswijk ter beschikking stellen of verkopen. Oogheelkunde Rijswijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Met ons privacyreglement willen wij u inzicht geven in wat er met uw persoonsgegevens gebeurt die u aan ons ter beschikking stelt. Het reglement beschrijft waar deze gegevens voor worden gebruikt en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen. Het reglement omvat tevens uw rechten omtrent uw persoonsgegevens.

Via deze link komt u bij de meest recente versie van ons Privacyreglement.

Wij behouden te allen tijde het recht om ons privacyreglement te wijzigen.