Oogheelkunde Rijswijk gebruikt cookies om u beter te kunnen helpen en de website te verbeteren. Indien u hiermee akkoord bent, hoeft u uw voorkeuren niet te wijzigen. - Bekijk details
TEKST VERGROTEN    tekst verkleinen tekst vergroten

Klachtenprocedure

Met onze moderne apparatuur en deskundige medewerkers doen we er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Desondanks kan zich een ongewenste situatie voordoen. Wij vinden het belangrijk dat u uw klacht dan kunt uiten en dat er op professionele wijze op wordt gereageerd.

Bespreken met uw zorgverlener
Als u ontevreden bent of een klacht heeft, verzoeken wij u in eerste instantie contact op te nemen met de betrokken medisch specialist of medewerker. Hij of zij stelt het op prijs de gelegenheid te krijgen de oorzaak van uw onvrede of klacht met u te bespreken. Vervolgens zal hij of zij alles in het werk stellen het samen met u op te lossen.

Klacht voorleggen aan de directie van uw zorgaanbieder
Wanneer u er samen met de medisch specialist of medewerker niet uit bent gekomen, kunt u uw klacht schriftelijk of per e-mail voorleggen aan de directie van Oogheelkunde Rijswijk.

De e-mail kunt u sturen naar a.uijting@oogheelkunde.nl.

De brief kunt u sturen naar:
Oogheelkunde Rijswijk
T.a.v. drs. Anouk Uijting, inzake klacht
Mme. Curielaan 6
2289 CA Rijswijk

De directie zal binnen enkele dagen na ontvangst van uw klacht contact met u opnemen. Als  zorgaanbieder moeten wij binnen 6 weken reageren op uw schriftelijke klacht of klacht per e-mail. Voor de behandeling van uw klacht mogen wij als zorgaanbieder deze periode eenmalig met 4 weken verlengen.

Bemiddeling klachtenfunctionaris
Wanneer u er samen met ons niet uit bent gekomen, kunt u uw klacht bespreken met de klachtenfunctionaris van Quasir. Dit is een externe en onafhankelijke partij. Deze helpt u door te luisteren, met u te bekijken wat u met uw klacht wilt bereiken en te bemiddelen om alsnog samen met Oogheelkunde Rijswijk een oplossing te vinden. De klachtenfunctionaris blijft altijd neutraal, is onafhankelijk en heeft de plicht tot geheimhouding. De klachtenfunctionaris is gratis. Om in contact te komen met de klachtenfunctionaris kunt u een e-mail sturen naar kwaliteit@oogheelkunde.nl of bellen naar 070 331 46 05.

Om met deze partij rechtstreeks in contact te komen, kunt u zich richten aan Co√∂rdinator mevrouw L. de Boon.
 
Telefoonnummer: 06-48 44 55 38
Email adres: bemiddeling@quasir.nl
Website:   www.quasir.nl
 
Postadres:
Klachtencommissie Quasir
T.a.v. de ambtelijk secretaris
Postbus 1021
7940 KA  Meppel

Geschilleninstantie
Wanneer uw klacht ondanks de inspanningen van de directie niet naar uw tevredenheid is afgehandeld en u er met de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit bent gekomen, dan kunt u overwegen om uw klacht in te dienen bij de geschilleninstantie. Oogheelkunde Rijswijk is hiervoor aangesloten bij de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Op de website van de Geschillencommissie Zorg www.degeschillencommissiezorg.nl kunt u lezen met welke soort klachten u hier terecht kunt en wat de procedure is.

Oogheelkunde Rijswijk is lid van:

KIWA-keurmerk ZKN-keurmerk