Oogheelkunde Rijswijk gebruikt cookies om u beter te kunnen helpen en de website te verbeteren. Indien u hiermee akkoord bent, hoeft u uw voorkeuren niet te wijzigen. - Bekijk details
TEKST VERGROTEN    tekst verkleinen tekst vergroten

Vraag & antwoord

Met regelmaat ontvangen wij vragen over onder meer de verwijsbrief, de legitimatieverplichting en de kosten van de behandeling. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn hebben wij enkele vragen en antwoorden al voor u uitgewerkt. 

Mocht u na het lezen van onze rubriek 'vraag & antwoord' nog onbeantwoorde vragen hebben, horen wij dit graag van u! Met uw bijdrage kunnen wij deze rubriek aanvullen. Uw vraag kunt u stellen stellen via info@oogheelkunde.nl

Veelgestelde vragen en antwoorden

Waarom heb ik een verwijsbrief nodig bij het maken van een afspraak?

Bij uw bezoek aan Oogheelkunde Rijswijk dient u in het bezit te zijn van een geldige verwijsbrief. Dit is niet enkel door uw zorgverzekeraar zo afgesproken maar is tevens een wettelijke verplichting voortvloeiend uit artikel 14 van de Zorgverzekeringswet. U kunt uw verwijsbrief bij de huisarts of jeugdarts opvragen.

Een verwijsbrief geldt voor de periode waarvoor de verwijzing is verleend. Als de verwijzing is voorzien van een datum tot wanneer de verwijzing geldig is en deze datum is verlopen, dan dient u opnieuw een verwijsbrief bij uw huisarts / jeugdarts te vragen. Als de verwijzing niet voorzien is van een datum is de verwijzing inprincipe onbeperkt geldig. Een zorgverzekeraar kan hier echter eisen aan stellen in de polis. Bent u in het bezit van een oudere verwijsbrief en twijfelt u? U doet er verstandig aan dit te controleren bij uw zorgverzekeraar.

Als u zonder geldige verwijsbrief een bezoek aan Oogheelkunde Rijswijk brengt, kan het zijn dat uw zorgverzekeraar de factuur niet vergoed! Wanneer u woonachtig bent op een adres in het buitenland kan Oogheelkunde Rijswijk u vragen uw rekening direct te voldoen. In dit geval wordt u een passantentarief berekent.

Moet ik mij legitimeren bij Oogheelkunde Rijswijk?

U kunt zich legitimeren door een geldig paspoort, identificatiebewijs of rijbewijs te tonen. Een ieder die medische zorg wilt ontvangen moet hieraan voldoen, ook uw minderjarig kind. Wanneer uw kind is bijgeschreven in uw paspoort, dient uw paspoort te zijn voorzien van een geldige datum. Draagt u er zorg voor dat u een legitimatie voor uw kind bij u heeft?

Als u zonder geldig legitimatiebewijs een bezoek aan Oogheelkunde Rijswijk brengt, kan het zijn dat uw zorgverzekeraar de factuur niet vergoed! In dit geval wordt u een passantentarief berekent. 

Wanneer wordt mijn behandeling bij Oogheelkunde Rijswijk vergoed?

Wanneer een behandeling binnen de basisverzekering valt, zullen uw kosten voor de behandeling bij Oogheelkunde Rijswijk in zijn geheel (100%) worden vergoed. Behandelingen die niet binnen de basisverzekering vallen worden in sommige situaties (deels) vergoed in een aanvullende verzekering. In uw polis kunt u lezen wat in uw geval (deels) vergoed wordt via de aanvullende verzekering. Voor vragen over uw polis kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. 

Hoe worden de kosten van de behandeling bepaald?

Oogheelkunde Rijswijk heeft afspraken met uw verzekeraar. Deze afspraak gaat over de kosten van een DBC. DBC staat voor 'Diagnose Behandel Combinatie'. Oogheelkunde Rijswijk rekent geen losse behandelingen af maar verzamelt uw onderzoeken en behandelingen. Deze verzameling is de DBC-registratie. U krijgt altijd eerst een bezoek aan de medisch specialist om vast te stellen wat er aan de hand is en welke onderzoeken en behandelingen nodig zijn. Aan het eind van uw behandeltraject moet Oogheelkunde Rijswijk in een centraal computersysteem invoeren welke zorg u heeft gekregen. Hieruit wordt bepaald welk DBC-zorgproduct er bij de verzekeraar kan worden gedeclareerd. De kosten kunnen daarom niet vooraf worden vastgesteld. 
Evenmin kan de periode waarin de kosten vallen worden vastgesteld. De periode waarin de kosten vallen is onder meer afhankelijk van de diagnose die gesteld wordt en het soort behandeling. Ook is het mogelijk dat er tijdens een behandeltraject nog een nieuwe diagnose gesteld wordt door uw behandelaar. Bij een nieuwe diagnose wordt er een nieuwe DBC geopend. De registratieregels die gesteld zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) zijn in de gehele registratie bepalend. Vooraf is de periode waarbinnen de kosten van uw ontvangen zorg valt niet vast te stellen.

Het werken via de DBC-registratie is een verplichting die opgelegd is door het Ministerie van VOlksgezondheid, Welzijn en Sport (sinds 1 januari 2012). 

Wilt u meer weten over hoe uw rekening tot stand komt? De NZa heeft de route van ziekenhuisbezoek tot rekening in beeld gebracht. In een animatiefilm en op een informatiekaart legt de NZa uit hoe declaraties in ziekenhuizen werken: wat registreren artsen? En hoe wordt dat uiteindelijk een rekening? Bekijk de film hieronder.

Waar kan ik terecht met mijn klacht over mijn behandeling?

Met onze moderne apparatuur en deskundige medewerkers doen we er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Desondanks kan zich een ongewenste situatie voordoen. Wij vinden het belangrijk dat u uw klacht dan kunt uiten en dat er op professionele wijze op wordt gereageerd.

Bespreken met uw zorgverlener
Als u ontevreden bent of een klacht heeft, verzoeken wij u in eerste instantie contact op te nemen met de betrokken medisch specialist of medewerker. Hij of zij stelt het op prijs de gelegenheid te krijgen de oorzaak van uw onvrede of klacht met u te bespreken. Vervolgens zal hij of zij alles in het werk stellen het samen met u op te lossen.

Klacht voorleggen aan de directie van uw zorgaanbieder
Wanneer u er samen met de medisch specialist of medewerker niet uit bent gekomen, kunt u uw klacht schriftelijk of per e-mail voorleggen aan de directie van Oogheelkunde Rijswijk.

De e-mail kunt u sturen naar a.uijting@oogheelkunde.nl.

De brief kunt u sturen naar:
Oogheelkunde Rijswijk
T.a.v. drs. Anouk Uijting, inzake klacht
Mme. Curielaan 6
2289 CA Rijswijk

De directie zal binnen enkele dagen na ontvangst van uw klacht contact met u opnemen. Als  zorgaanbieder moeten wij binnen 6 weken reageren op uw schriftelijke klacht of klacht per e-mail. Voor de behandeling van uw klacht mogen wij als zorgaanbieder deze periode eenmalig met 4 weken verlengen.

Bemiddeling klachtenfunctionaris
Wanneer u er samen met ons niet uit bent gekomen, kunt u uw klacht bespreken met de klachtenfunctionaris van Quasir. Dit is een externe en onafhankelijke partij. Deze helpt u door te luisteren, met u te bekijken wat u met uw klacht wilt bereiken en te bemiddelen om alsnog samen met Oogheelkunde Rijswijk een oplossing te vinden. De klachtenfunctionaris blijft altijd neutraal, is onafhankelijk en heeft de plicht tot geheimhouding. De klachtenfunctionaris is gratis. Om in contact te komen met de klachtenfunctionaris kunt u een e-mail sturen naar kwaliteit@oogheelkunde.nl of bellen naar 070 331 46 01.

Om met deze partij rechtstreeks in contact te komen, kunt u zich richten aan Co├Ârdinator mevrouw L. de Boon.

Telefoonnummer: 06-48 44 55 38
Email adres: bemiddeling@quasir.nl
Website:   www.quasir.nl

Postadres:
Klachtencommissie Quasir
T.a.v. de ambtelijk secretaris
Postbus 1021
7940 KA  Meppel

Geschilleninstantie
Wanneer uw klacht ondanks de inspanningen van de directie niet naar uw tevredenheid is afgehandeld en u er met de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit bent gekomen, dan kunt u overwegen om uw klacht in te dienen bij de geschilleninstantie. Oogheelkunde Rijswijk is hiervoor aangesloten bij de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Op de website van de Geschillencommissie Zorg www.degeschillencommissiezorg.nl kunt u lezen met welke soort klachten u hier terecht kunt en wat de procedure is.

Oogheelkunde Rijswijk is lid van:

KIWA-keurmerk ZKN-keurmerk