TEKST VERGROTEN    tekst verkleinen tekst vergroten

Vraag & antwoord

Met regelmaat ontvangen wij vragen over onder meer de verwijsbrief, de legitimatieverplichting en de kosten van de behandeling. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn hebben wij enkele vragen en antwoorden al voor u uitgewerkt. 

Mocht u na het lezen van onze rubriek 'vraag & antwoord' nog onbeantwoorde vragen hebben, horen wij dit graag van u! Met uw bijdrage kunnen wij deze rubriek aanvullen. Uw vraag kunt u stellen stellen via administratie@oogheelkunde.nl

Veelgestelde vragen en antwoorden

Waarom heb ik een verwijsbrief nodig bij het maken van een afspraak?

Bij uw bezoek aan Oogheelkunde Rijswijk dient u in het bezit te zijn van een geldige verwijsbrief. Dit is niet enkel door uw zorgverzekeraar zo afgesproken maar is tevens een wettelijke verplichting voortvloeiend uit artikel 14 van de Zorgverzekeringswet. U kunt uw verwijsbrief bij de huisarts of jeugdarts opvragen.

Een verwijsbrief geldt voor de periode waarvoor de verwijzing is verleend. Als de verwijzing is voorzien van een datum tot wanneer de verwijzing geldig is en deze datum is verlopen, dan dient u opnieuw een verwijsbrief bij uw huisarts / jeugdarts te vragen. Als de verwijzing niet voorzien is van een datum is de verwijzing inprincipe onbeperkt geldig. Een zorgverzekeraar kan hier echter eisen aan stellen in de polis. Bent u in het bezit van een oudere verwijsbrief en twijfelt u? U doet er verstandig aan dit te controleren bij uw zorgverzekeraar.

Als u zonder geldige verwijsbrief een bezoek aan Oogheelkunde Rijswijk brengt, kan het zijn dat uw zorgverzekeraar de factuur niet vergoed! Wanneer u woonachtig bent op een adres in het buitenland kan Oogheelkunde Rijswijk u vragen uw rekening direct te voldoen. In dit geval wordt u een passantentarief berekent.

Moet ik mij legitimeren bij Oogheelkunde Rijswijk?

U kunt zich legitimeren door een geldig paspoort, identificatiebewijs of rijbewijs te tonen. Een ieder die medische zorg wilt ontvangen moet hieraan voldoen, ook uw minderjarig kind. Wanneer uw kind is bijgeschreven in uw paspoort, dient uw paspoort te zijn voorzien van een geldige datum. Draagt u er zorg voor dat u een legitimatie voor uw kind bij u heeft?

Als u zonder geldig legitimatiebewijs een bezoek aan Oogheelkunde Rijswijk brengt, kan het zijn dat uw zorgverzekeraar de factuur niet vergoed! In dit geval wordt u een passantentarief berekent. 

Wanneer wordt mijn behandeling bij Oogheelkunde Rijswijk vergoed?

Wanneer een behandeling binnen de basisverzekering valt, zullen uw kosten voor de behandeling bij Oogheelkunde Rijswijk in zijn geheel (100%) worden vergoed. Behandelingen die niet binnen de basisverzekering vallen worden in sommige situaties (deels) vergoed in een aanvullende verzekering. In uw polis kunt u lezen wat in uw geval (deels) vergoed wordt via de aanvullende verzekering. Voor vragen over uw polis kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. 

Hoe worden de kosten van de behandeling bepaald?

Oogheelkunde Rijswijk heeft afspraken met uw verzekeraar. Deze afspraak gaat over de kosten van een DBC. DBC staat voor 'Diagnose Behandel Combinatie'. Oogheelkunde Rijswijk rekent geen losse behandelingen af maar verzamelt uw onderzoeken en behandelingen. Deze verzameling is de DBC-registratie. Vooraf is het niet mogelijk om vast te stellen wat de kosten van uw behandeling zijn. U krijgt altijd eerst een bezoek aan de medisch specialist om vast te stellen wat er aan de hand is. Hoe uw DBC eruit ziet is afhankelijk van de benodigde onderzoeken / behandelingen.

Het werken via de DBC-registratie is een verplichting die opgelegd is door het Ministerie van VOlksgezondheid, Welzijn en Sport (sinds 1 januari 2012). 

Waar kan ik terecht met mijn klacht over mijn behandeling?
Wanneer u een klacht heeft, volg dan de klachtenprocedure. Deze vindt u onderaan de pagina onder 'Klachtenprocedure' via deze link.

Oogheelkunde Rijswijk is lid van:

KIWA-keurmerk ZKN-keurmerk